Prima pagină  

 

 Despre noi | Activități | Legături | Contact

Școlare:  Olimpiade | Referate  

Extrașcolare:  Corul "Biruitorii" | Corul "Filotheos" | Revista "Biruința"  
  Trupa de teatru "Biruința" | Iconografie  

 
 

 

« înapoi la REFERATE «

Liturghia Darurilor mai înainte sfințite

pr. prof. Nicolae Bobârnea

  

Pornind de la sâmburele original al Cinei de Taină și instituirea de către Mântuitorul Iisus Hristos a Sfintei Jertfe Euharistice și urmând poruncii Sale: "Aceasta să o faceți întru pomenirea Mea" (Lc.22,19; I Cor.11,24), Sfinții Apostoli au practicat imediat de după Înălțarea Domnului la cer, "frângerea pâinii", încadrată în mod firesc de cântări și laudă și rostirea de rugăciuni (Fapte 2,46-47).

De aici, în timp, a apărut slujba Sfintei Liturghii – centrul vieții creștine. Primele formulare liturgice au fost alcătuite de Sfântul Iacob, fratele Domnului și primul episcop al Ierusalimului și de Sfântul Marcu. Din acestea s-au format mai apoi Liturghia Sfântului Vasile cel Mare și a Sfântului Ioan Gură de Aur. Tradiția și practica vieții bisericești a impus de timpuriu ca Sfânta Liturghie să se săvârșească zilnic. Slujirea Sfintei Liturghii este un prilej de bucurie duhovnicească deoarece, prin sfințirea darurilor și împărtășirea cu ele avem între noi și în noi pe Hristos – Mirele ceresc.

Ca atare, obligativitatea credincioșilor de a participa și a se împărtăși la fiecare Sfântă Liturghie. În timp a apărut însă o problemă – caracterul festiv al Liturghiei nu se potrivea cu perioada Postului Mare – zile de întristare, post și pocăință – când Mirele este luat de la noi (Matei 9,15). De aceea consfințind o tradiție deja existentă, Sinodul de la Loadiceea (364-383), prin canoanele 49 și 51, a hotărât ca în acest timp să nu se săvârșească nici o Liturghie și să nu se facă pomenirea mucenicilor decât sâmbăta și duminica.

Erau însă creștini care doreau ca și în celelalte zile de peste săptămână, mai ales miercurea și vinerea să se împărtășească. Pentru a respecta hotărârile Sinodului de la Loadiceea, a împăca rigurozitatea ajunării și a veni în întâmpinarea acestei dorințe a creștinilor a apărut obiceiul de a se păstra în biserică o parte din Sfânta Euharistie spre a-i împărtăși în celelalte zile, dar spre seară, după slujba vecerniei.

Ritualul, destul de simplu la început, a căpătat mai apoi o dezvoltare și o solemnitate din ce în ce mai bogată, remarcându-se atât în rânduiala slujbei de seară, cât și a Liturghiei.

În ceea ce privește originea vechimea nu există mărturii clare. Cert este că a apărut în Orient în jurul Ierusalimului. Prima menționare documentară o găsim în lucrarea aranină "Cronica Pascală" din 645 ce specifică faptul că Heruvicul "Acum puterile cerești…" a fost introdus de Patriarhul Serghie al Constantinopolului în 617. În secolul VII forma sa era fixată și folosirea generalizată, astfel încât Sinodul Quinisext (692) prin canonul 52 consacră oficial întrebuințarea acestei Liturghii: "În toate zilele postului Sfintei Patruzecimii, afară de sâmbătă și duminică și de sfânta zi a Bunei-Vestiri".

Referitor la autorul Liturghiei Darurilor mai înainte sfințite părerile sunt împărțite. Unii o pun pe seama unuia din autorii celorlalte Liturghii, alții Sfântului Epifanie al Salaminei, Sfântului Gherman al Constantinopolului sau chiar Sfântului Ioan Damaschin. Manuscrisele vechi, începând cu Codicele Barberinii ca și în unele Liturghiere grecești nu menționează numele vreunui autor, apărând ca o Liturghie anonimă. Ea s-a format ca operă colectivă și anonimă a multor generații de clerici, monahi și credincioși.

Începând cu secolul al XII-lea această Liturghie este pusă pe seama Sfântului Grigore cel Mare – "Dialogul" – episcop al Romei (+604). Însă, mai mult ca sigur, aceasta fiind nunțiu papal la Constantinopol timp de 6-7 ani, a cunoscut serviciul acestei slujbe și numai l-a sistematizat și l-a așezat în scris într-o formă unitară.

Liturghia Darurilor mai înainte sfințite, prin misterul slujbei și sentimentului de căință ce le trezește, reprezintă cu siguranță una dintre ele mai frumoase opere ale evlaviei creștine Răsăritene.