Prima pagină  

 

 Despre noi | Activități | Legături | Contact

Școlare:  Olimpiade | Referate  

Extrașcolare:  Corul "Biruitorii" | Corul "Filotheos" | Revista "Biruința"  
  Trupa de teatru "Biruința" | Iconografie  

 
 

 

Grupul psaltic "Filotheos"

 

Matei Tiberiu (clasa a XIII-a)

- dirijorul grupului Filotheos

 

 

La inițiativa P. C. pr. prof. VAsile Arhip, titular la catedra de Muzică psaltică, a luat ființă în primele luni ale anului 2000 un grup psaltic, format din elevi ai Seminarului, grup ce a primit numele de "FILOTHEOS" ("Iubitori de Dumnezeu"). Aleși cu rigurozitate de către P. C. pr. prof. VAsile Arhip, membrii corului se dovedesc a fi buni cunoscători și interpreți ai muzicii psaltice.

 

Scopul înființării acestui cor este redescoperirea valorilor muzicii bizantine, neglijată în ultimul timp, fapt ce a dus la o mai slabă cunoaștere a ei ca muzică ontologic legată de Biserică și de importanța cultică și chiar națională deosebită. Obiectivele pe care și le-a propus corul sunt:

 • cunoașterea cât mai aprofundată a muzicii psaltice, lucru atât de necesar elevilor seminariști;

 • înregistrarea audio a unor cântări din repertoriul psaltic tradițional al Bisericii Ortodoxe Române, în folosul clerului, al cântăreților și al tuturor celor ce se pregătesc să devină slujitori ai Bisericii și nu în ultimul rând al credincioșilor;

 • înfrumusețarea cultului prin cântări corect executate și în conformitate cu tradiția Bisericii Ortodoxe, pentru a crea atmosfera de rugăciune necesară credincioșilor.


Membrii corului sunt aleși din clasele a X-a, a XI-a ,a XII-a și mai ales din clasa a XIII-a, fiind selectați după capacitățile de interpretare și după cerințele corului, având în vedere și faptul că de la an la an componența corului se modifică datorită fluxului de seminariști.

 

De la înființarea grupului psaltic, s-a realizat 4 înregistrări audio:

 • "Cânta-voi Domnului în viața mea...", martie–aprilie 2000, ce cuprinde diferite cântări calofonice cunoscute credincioșilor pentru valoarea lor didactico-moralizatoare, cum ar fi: "Suflete al meu", "Împărăteasa mea" , "De vreme ce eu păcătosul", "Ziua Învierii", "Tatăl nostru" etc.;

 • Cântări religioase din perioada Postului Mare, aprilie 2001;

 • Cântări religioase la Praznicul Nașterii Domnului, decembrie 2001;

 • Sfânta Liturghie, februarie 2002.


Pe plan liturgic, grupul psaltic a participat la numeroase servicii divine mai importante datorită participării unor ierarhi sau reprezentanți ai acestora. Semnificative sunt, în acest sens, participările la:

 • slujbele de sfințire ale bisericilor: Vama (jud. Suceava), Cotnari (jud. Iași), Vorona (jud. Botoșani) etc.;

 • hramurile unor biserici: "Cuvioasa Paraschiva", "Sf. Nicolae – Popăuți", "Sf. Gheorghe", "Buna Vestire" – Mănăstirea Sihăstria Voronei, Mănăstirea "Sf. Treime" Știubieni etc.;

 • alte ocazii:

 • oficierea Sfintei Liturghii la Catedrala Mitropolitană alături de Î.P.S. Daniel, aprilie 2000;

 • aducerea moaștelor Sf. Gheorghe, octombrie 2000;

 • aducerea veșmintelor Cuv. Parascheva la Biserica cu același nume din Botoșani, februarie 2001;

 • aducerea Brâului Maicii Domnului la Botoșani, octombrie 2001.

 

Pe plan local, corul a prezentat și unele concerte de muzică bizantină ce au trezit un viu interes autorităților locale și credincioșilor, prezenți în număr din ce în ce mai mare la aceste manifestări.


Corul cântă, de asemenea, în fiecare duminică și sărbătoare la Biserica "Cuvioasa Parascheva" – Botoșani, al cărei paroh este P. C. pr. prof. Grigore Diaconu – directorul Seminarului Teologic.


În viitor sperăm ca scopul și obiectivele grupului psaltic să se împlinească într-o măsură mai mare, motivând aceasta prin experiența acumulată pe parcurs.