Prima pagină  

 

 Despre noi | Activități | Legături | Contact

 Prezentare | Discipline de studiu | Dotări | Ofertă școlară  

 
 

 

După Revoluția Română din decembrie 1989 s-a simțit nevoia imperioasă a pregătirii de noi preoți care să deservească parohiile rămase fără slujitori ai Altarului. Unul din județele țării cu sate fără preoți sau chiar fără biserici a fost Botoșaniul "oraș cu sfinte și vechi tradiții de vrednicie creștină și românească".

Prin grijă deosebită a Înalt Prea Sfințitului Dr. Daniel Ciobotea, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, președintele comisie pentru Învățământul Teologic din cadrul Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a luat ființă la Botoșani un Seminar Teologic.
Prin hotărârea Sf. Sinod din 21 ianuarie 1993 s-a emis autorizația nr. 588 din 26 februarie 1993 de către Secretariatul de Stat pentru Culte, care a fost aprobată de Ministerul Educației Naționale. Aceasta prevedea: "... înființarea, organizarea și funcționarea Seminarului Teologic Liceal Ortodox Botoșani începând cu anul școlar 1993–1994". Tot Î.P.S. Mitropolit Dr. Daniel al Moldovei și Bucovinei a recomandat ca Seminarul să aibă ca patron spiritual pe Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, ocrotitorul Municipiului Botoșani.

Motivul pentru care s-a înființat această școală teologică a rezultat din necesitatea crescândă a pregătirii viitorilor preoți și slujitori ai Bisericii noastre, școlile teologice existente până în 1990 nefiind în măsură a satisface noile cerințe ale vieții bisericești din Mitropolia Moldovei și Bucovinei.

Seminarul "a pornit la drum" întâmpinând mari greutăți, în fruntea cărora se aflau lipsa unui local pentru buna desfășurare a cursurilor și a corpului didactic, rezolvate temporar și parțial de protopopul Lucian Leonte. Primul director a fost P. C. Pr. Gheorghe Viziteu, parohul bisericii "Vovidenia", care a peregrinat cu elevii seminariști prin localurile Școlii Normale "Nicolae Iorga" (1993–1994), internatul liceului "Elie Radu" (1994–1995) și a fostului Liceu Sportiv (1995–1997), unde a devenit oarecum autonom în privința localului. Nu dispunea de internat și cantină proprie. Cadrele didactice care au predat în această perioadă au provenit din rândul preoților licențiați, a profesorilor de la Școala Normală și de la Liceul de Construcții "Elie Radu", ce aveau statutul de profesori suplinitori.

Începând cu anul 1997, luna aprilie, la conducerea Seminarului a venit, prin concurs, P. C. Pr. prof. Grigore Diaconu, parohul bisericii "Cuvioasa Parascheva". Acesta, în anul amintit mai sus, prin examen a devenit titular la catedra de Dogmatică. Tot în acest an au susținut examene de titularizare P. C. Pr. prof. Visarion Vizitiu, pentru catedra de Studii biblice, d-ra prof. Corina Urzică, pentru catedra de Limbă și literatură română. Continuând cu anul școlar 1998–1999, la școala noastră s-au titularizat: d-ra prof. Daniela Ioniță, pentru catedra de Limbă greacă, d-na prof. Coca Dorica, pentru catedra de Limbă latină, P. C. Pr. prof. Constantin Zăiceanu, pentru catedra de Muzică liniară. În anul 1999–2000 s-au titularizat P. C. Pr. prof. Vasile Arhip, pentru catedra de Muzică psaltică, și P. C. Pr. prof. Daniel Dascălu, pentru catedra de Discipline religioase. Ceilalți profesori care predau la școala noastră sunt profesori titulari, cu o bogată experiență în domeniu, de la alte licee din oraș.

Atât conducerea, corpul profesoral cât și personalul acestei școli ostenesc zilnic pentru buna gospodărire și înfrumusețare a acestui Seminar, creând condiții din ce în ce mai bune pentru seminariști . Astfel în toamna anului 1999 căldura și apa caldă este de la centrala proprie pe gaz. De asemeni s-au schimbat aproape în totalitate ușile și geamurile care sunt confecționate în atelierul de tâmplărie propriu.

P. C. Pr. prof. Grigore Diaconu a fondat Societatea de Binefacere mixtă româno-germană cu numele "Cuvioasa Parascheva,Botoșani-România – Munții Metaliferi- Germania", a cărei președinte este împreună cu ing. Eberhardt Duringen. Roadele s-au văzut.

Deosebit de important pentru noi, dar și pentru Biserică prin excelență este că la fiecare slujbă oficiată în Paraclisul Seminarului nostru “Sf.Gheorghe și Sfinții Trei Ierarhi” elevii au posibilitatea de a pune în practică ceea ce învață la cursuri. Astfel din grupele repartizate un elev de clasa a XII-a ține la vecernie cateheză iar la Sfintele Liturghii cei de clasa a XIII-a, predici. Paraclisul este dotat cu veșminte și vase pentru practică astfel că elevii de clasa a XIII-a pot face practica alături de Preotul spiritual atât la vecernii și utrenii dar mai ales la Sfânta Liturghie unde săvârșește alături de acesta întreg ritualul începând cu Proscomidia.

Deși seminarul nostru funcționează în oraș ,elevii noștri au un program de școală special ce le ordonează viața fiecăruia și pe care sunt datori să îl respecte zilnic:
5.45 – deșteptarea;
6.00 – înviorarea;
6.30 – rugăciunea de dimineață;
6.45 – Utrenia (Sf.Liturghie - miercuri și vineri);
7.00 – prima serie la masă;
7.30 – a II-a serie la masă;
8.00–13.00(14.00) – cursuri;
10.50–11.10 – pauza mare (când se servește suplimentul);
13.00 – prima serie la masă;
14.00 – a II-a serie la masă;
14.00–15.45 – se deschid dormitoarele.
 – în acest timp se dă numai o învoire pe săptămână.
 – învoiri prelungite se dau numai pentru studiu la Biblioteca județeană, pentru diferite tratamente și pentru cauze bine întemeiate.
16.00–19.00 – meditație;
18.00 – Vecernie (grupa de rând);
19.00 – prima serie la masă;
19.30 – a II-a serie la masă;
20.00–21.00 – meditație;
21.00 – rugăciunea de seară;
21.15 – program de apă caldă și igienă personală;
22.00 – stingerea.

Trebuie menționat faptul că în școala noastră după Regulamentul cadru pentru Seminariile Teologice s-a alcătuit un Regulament de ordine interioară de o complexitate ce vizează pregătirea amplă a elevilor făcându-i capabili să răspundă cerințelor actuale ale Bisericii și Societății.

Având în vedere pregătirea lor menționăm că absolvenții Seminarului nostru au susținut examene de admitere la Facultățile de Teologie din țară: Iași, Sibiu, București; examene absolvite în proporție de 80% din cei înscriși. Tot dintre absolvenți sunt hirotoniți și fac cinste Bisericii, iar dintre ei predau religia dând dovadă de o pregătire pe măsura cinstei ce li s-a acordat.

Trebuie reliefat faptul că elevii noștri sunt implicați în mod activ în viața cultural–spirituală a urbei și implicit a țării.
Astfel Corul școlii noastre condus de P. C. Pr. prof. Constantin Zăiceanu este prezent la toate manifestările orașului ca de exemplu: concerte de Crăciun, împreună cu Filarmonica de stat "George Enescu" din Botoșani, cântări ale Postului Mare și ale Sfintelor Paști, sărbătorirea zilelor de 1 Decembrie, 24 Ianuarie, 23 Aprilie, de asemeni la evenimente importante din viața unor școli precum și a altor instituții, Sfințiri, Comemorări.
De asemeni, în premieră pentru municipiul Botoșani, s-a jucat în anul 1999, înaintea sărbătorilor de Crăciun, piesa de teatru "Nașterea Domnului". Ea a fost regizată de către P. C. Pr. prof. Visarion Vizitiu, rolurile fiind jucate în exclusivitate de elevii școlii noastre. Este deja o tradiție ca această piesă de teatru să fie jucată de elevii noștri în perioada premergătoare Sărbătorilor de iarnă, în cadrul unui amplu spectacol susținut la Teatrul "Mihai Eminescu" din Botoșani.
Seminarul nostru mai are alături de Corul pe patru voci – "botezat" de către Î. P. S. Părinte Mitropolit Dr. Daniel – "Biruitorii", un cor psaltic "Filotheos" care are în repertoriu doar cântări psaltice autentice, elevii fiind conduși de către P. C. Pr. prof. Vasile Arhip, titular pentru catedra de Muzică Psaltică. Ambele coruri însoțesc Ierarhii la slujbe în parohiile de țară și nu numai, prezența lor acolo fiind benefică pentru viața spirituală a botoșănenilor. De asemeni în fiecare duminică și sărbătoare elevii noștri, pe grupe, participă la slujbe în toate bisericile din oraș înfrumusețând astfel cântarea bisericească , sporind totodată dragostea tinerilor pentru muzica bisericească, dar mai ales pentru Slujbele din Biserica noastră ortodoxă.
Cele două coruri au scos mai multe casete și compact discuri, care s-au oferit prin parohiile din oraș, dându-le și celor care nu pot să vină la concerte și Sf. Slujbe, posibilitatea să guste din frumusețea cântărilor psaltice și corale, cântări ale Bisericii Ortodoxe.

Începând cu anul școlar 2000 – 2001 cantina pentru săraci întreținută de Parohia "Cuvioasa Parascheva" Botoșani funcționează pe lângă Cantina Seminarului nostru și astfel elevii seminariști sunt implicați și în această ramură a misionarismului actual – ajutorarea celor aflați în nevoi, P. C. Părinte Director oferindu-le acestora și îmbrăcăminte și încălțăminte precum și ajutor bănesc pentru continuarea studiilor (în cazul copiilor orfani).

Fiind socotit un seminar teologic cu rezultate deosebite, a fost vizitat de diferite delegații din străinătate (Germania, Olanda, Elveția), iar în cadrul său a avut loc al   III-lea Simpozion internațional "Educație și Libertate" (4 oct. 1997), precum și consfătuirile cu directorii de licee și cu directorii de seminarii și protopopii din Arhiepiscopia Iașilor.

Toate aceste lucruri relatate sunt un imbold sau temelia unui progres continuu. Astfel profesorii se îngrijesc de o mai bună pregătire a elevilor, preoții de un progres real în viața duhovnicească, având în vedere societatea actuală precum și vârsta elevilor, iar ca planuri majore de viitor sunt extinderea gospodăriei anexe, reparația capitală a clădirii de internat și nu în ultimul rând zidirea unei Biserici care să deservească Seminarul și municipiul, amplasată în curtea Școlii .
Prețuirea de care se bucură Seminarul Teologic Liceal Ortodox “Sf. Gheorghe” din Botoșani se certifică prin faptul că ori de câte ori se află în treacăt sau în zonă și timpul îi permite Înalt Prea Sfințitul Părinte Mitropolit Dr. Daniel al Moldovei și Bucovinei ne vizitează binecuvântându-ne de fiecare dată osteneala încurajându-ne pentru ceea ce avem de făcut în viitor.
În ceea ce privește popularizarea activității școlii noastre în medii cât mai largi și pentru desfășurarea unui misionarism creștin ortodox în această zonă a Botoșaniului   s-a primit binecuvântarea Înalt Prea Sfințitului Părinte Dr. Daniel Mitropolitul Moldovei și Bucovinei pentru editarea unei reviste a seminarului.

Având în vedere toate realizările pe care le considerăm o biruință a Ortodoxiei în negura acestor vremuri mulțumim lui Dumnezeu, Î.P.S. Părinte Mitropolit Dr. Daniel , precum și tuturor colaboratorilor iar pe mai departe dorim să arătăm că încă mai este posibil să se facă învățământ teologic autentic, însă nu un învățământ învechit ci unul care să folosească toate mijloacele moderne în folosul credinței noastre strămoșești.