Prima pagină  

 

 Despre noi | Activități | Legături | Contact

Școlare:  Olimpiade | Referate  

Extrașcolare:  Corul "Biruitorii" | Corul "Filotheos" | Revista "Biruința"  
  Trupa de teatru "Biruința" | Iconografie  

 
 

 

« înapoi la REFERATE «

Ștefan cel Mare și Sfânt și icoana făcătoare de minuni a Sfântului Gheorghe

prof. Leon Șimanschi

 

Literatura religioasă rusă din secolul al XVII-lea păstrează o legendă privind icoana "făcătoare de minuni" a Sfântului Gheorghe – patronul Botoșanilor – care se păstrează în hramul acestuia de la Sfântul Munte Athos și care prezintă un interes aparte pentru înțelegerea personalității lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Cu atât mai interesantă va fi, credem, această "gestă" medievală, apărută în mediul monahal de la mănăstirea Zographu, pentru locuitorii municipiului Botoșani, cu cât ei au întâmpinat, nu de mult, cu o nestăpânită și evlavioasă bucurie, moaștele Sfântului.

Prezentăm în continuare traducerea textului rusesc:

„Ștefan, voievod al Moldovlahiei (el a deveni, ca urmare, fondatorul acestei mănăstiri1) având mereu a se război cu turcii, odată a venit asupra lui o mulțime fără de număr de războinici turci voind să-i ia viața. El, dacă a văzut această așa de mare mulțime, s-a descumpănit și s-a înfricoșat ca orice om și, cu sufletul plin de Dumnezeu, adormi de oboseală. Dar, în acest somn, sufletului său muncit i se arată Sfântul Mare Mucenic Gheorghe și îi spuse: îndrăznește în numele lui Dumnezeu și nu te înspăimânta de mulțimea lor, ci adună-ți polcrile în zori, trimite-le împotriva dușmanilor lui Hristos în sunetul trompetelor și al puștilor. Vei cunoaște astfel atunci puterea lui Dumnezeu, care te-a ajutat întotdeauna, pentru că eu am fost trimis la tine ca să-ți arăt cine va fi învingătorul - căci marea lui putere va lucra prin tine - și ca să te ajut în această înfruntare.

În ceea ce te privește, reînnoiește biserica mea distrusă, numită Zagraphu, care sete la Sfântul Munte Atous, și trimite acolo icoana mea pe care o porți cu tine. Sculându-se deci domnitorul din somn și judecându-și vedenia, nu se îndoi câtuși de puțin de milostivirea Dumnezeiască, își adună cetele sale, năvăli, în sunetul trompetelor, asupra potrivnicilor și-i nimici până la unul, mergând Sfântul Mare Mucenic Gheorghe înaintea oștilor sale, i-a măcelărit și i-a învins, cum au mărturisit mulți din cei ce  au putut să vadă2. Recunoscător pentru ajutorul Sântului Purtător de biruință Gheorghie, voievodul Ștefan a și trimis la Sfântul munte un dregător de vază al său, încredințându-i acea sfântă icoană ca s-o ducă acolo, iar sfânta icoană s-o așeze înăuntru, poruncă ce s-a îndeplinit întocmai. Ștefan supranumit "cel Mare" și cel "Bun" a devenit voievod în 14563 "și a stat în domnie până în 15044".


1 Într-adevăr, în 1502, domnul Moldovei a rezidit biserica, după ce acordase sfântului locaș un „abroc” anual de 100 de galbeni, încă din 1466, îi refăcuse apeductul și zidul de incintă, construise acolo o „bolniță” și mai multe chilii, înainte de1471, devenindu-i astfel un al doilea ctitor și numindu-i un egumen moldovean, iar ulterior înzestrându-l cu un atelier, în 1475, și cu o trapeză, în 1495.

2 Ferecătura icoanei, executată în 1838, la Sankt Petersburg, menționează în inscripția ce o însoțește că relevarea Sfântului Gheorghe ar fi avut loc în 1484, fiind pusă în legătură cu o luptă pe care Ștefan cel Mare a purtat-o cu turcii în 1484. evident, datarea luptei este greșită întrucât în vara acestui an armata otomană, era condusă de sultanul Baiazid al II-lea, care a reușit să cucerească cele două cetăți moldovenești, Chilia și Cetatea Albă, fără vreo luptă în câmp deschis. De fapt, chiar legenda de fapt nu precizează momentul, plasând întâmplarea în atemparalitate, cum era și firesc de vreme ce domnul, „mereu se războia cu turcii” și nu se despărțea niciodată de icoană.

3 Greșit, în loc de 1457.

4 Intensitatea cultului nutrit pentru Sfântul Mare Mucenic de Capadochia de către domnul Moldovei e reflectată, extrem de semnificativ, și în opera sa ctitorească internă, construind încă trei biserici cu același hram, la Baia, la Hârlău și la Voroneț.